RODO i Polityka Cookies

Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu http://www.oceaninspiracji.pl zwanych dalej „Klientami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Klienta.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@fitomed.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 730 757 750.

RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Fitomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa), REGON: 010360038, NIP: 527-00-24-817, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385761 dalej „Sprzedawcą”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych dalej „RODO”.
 3. W wykonaniu postanowień RODO SPRZEDAWCA informuje, że:
  a. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym
  zakresie praw użytkownik może kontaktować się z nami drogą mailową na adres:
  biuro@fitomed.pl
  b. podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych
  przypadkach konieczne do realizacji Zamówień oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu i
  serwisu,
  c. dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją Zamówień
  (prawidłowej realizacji sprzedaży Towarów, zaś niepodanie danych osobowych niezbędnych do
  zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy), jak też ich wysyłki,
  rejestracją w Sklepie (stworzenie Konta) oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody – również
  do marketingu towarów i usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ oraz innych funkcjonalności
  Sklepu i powiązanego z nim serwisu,
  d. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta Sklepu,
  marketingu towarów i usług oraz udziału w innych usługach jest udzielona przez Klienta zgoda,
  natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji
  umowy,
  e. dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub
  maksymalnie do 3 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów
  f. dane osobowe Klientów Sklepu SPRZEDAJĄCY może przekazywać do podmiotów
  obsługujących Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prowadzenia Sklepu, jego obsługi i realizacji
  zamówień (usługi teleinformatyczne, bankowe, księgowe, prawne, kurierskie oraz realizującym działania
  marketingowe).
  g. każdy Klient Sklepu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania),
  przenoszenia i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  W związku z przetwarzaniem przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do
  Prezesa urzędu ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że jego dane osobowe narusza RODO,
  h. każdy Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych,które są przetwarzane
  na podstawiewyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
 4. Klient lub użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że został zapoznany z przysługującymi mu prawami wynikającymi z RODO (wymienionymi w pkt. 3 powyżej).

Polityka Cookies

 1. Serwis posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach cookies używane są m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 2. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji
  związanych z danym Użytkownikiem.

 3. Oprócz informacji zawartych w plikach cookies Serwis nie zbiera żadnych innych
  informacji w sposób automatyczny.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) Dostosowanie zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz
  optymalizacja korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies pozwalają rozpoznać
  urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową dostosowaną
  odpowiednio do jego potrzeb;
  b) Tworzenie statystyk umożliwiających zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy
  Serwisu korzystają ze stron internetowych. Pomaga to ulepszyć strukturę stron oraz ich
  zawartość;
  c) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu). Dzięki temu Użytkownik nie
  ma obowiązku wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;
  d) Dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dopasowanych do ich
  zainteresowań.

 5. W ramach Serwisu internetowego stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
  a) Pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu
  internetowego;
  b) Pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo;
  c) Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
  Serwisu;
  d) Pliki cookies funkcjonalne, umożliwiają zapamiętanie ustawień wybranych przez
  Użytkownika np. w kwestii języka, rozmiaru czcionki, itp.;
  e) Pliki cookies reklamowe, umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści
  reklamowych dostosowanych do ich indywidualnych zainteresowań.

 6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczone w urządzeniu Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

 8. Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

 9. Pliki cookies umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane następnie przez współpracujących Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

 10. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

 11. Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Serwisu mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach.

 12. Wszelkie wymienione powyżej słowa oznaczone wielką literą posiadają znaczenie nadane im przez Regulamin zamieszczony w Serwisie.

 13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociast czkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.